Vítajte na stránke DDD služby  Dušan Ružička
 
  Naše  služby  poskytujeme  7 dní  v  týždni.  V  prípade  Vášho  záujmu   kontaktujte  nás  na  č.   0903 847 759
Deratizácia

Pod pojmom deratizácia teda rozumieme komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov, na zníženie ich výskytu a udržanie ich stavu na prahu škodlivosti.. Najčastejšie sú to myši a
potkany. Takisto ako škodlivý hmyz, tak aj hlodavce prenášajú viaceré infekčné
ochorenia, spôsobujú mnohé ekonomické škody (prehryzené káble, steny, múry
zničenie tovaru..), znečisťujú prostredie a sú symbolom nečistoty.
Navyše potkany bývajú pre človeka pri ich vyrušení veľmi nebezpečné.
Hlodavce majú vynikajúcu reprodukčnú schopnosť a ich potomstvo dokáže
plodiť nové jedince v rekordne krátkom čase.
Pri zanedbávaní deratizácie hrozí riziko ich premnoženia.

Prečo vykonávať deratizáciu?

- zabránite prenosu infekčných ochorení z hlodavcov
- vyvarujete sa nepríjemných prekvapení (zničený tovar, ohlodané káble, steny, trusom
  znečistené priestory)
- je to legislatívne stanovené


 
VAŠA OCHRANA PROTI ŠKODCOM A OBTIAŽNEMU HMYZU
VAŠA OCHRANA PROTI ŠKODCOM A OBTIAŽNEMU HMYZU
 
 
Web Page Maker, create your own web pages.