Vítajte na stránke DDD služby  Dušan Ružička
 
Naše  služby  poskytujeme  7 dní  v  týždni.  V  prípade  Vášho  záujmu   kontaktujte  nás  na  č.   0903 847 759
Dezinfekcia


Pod pojmom dezinfekcia rozumieme súbor opatrení, ktoré majú za cieľ prerušiť
cestu šírenia nákazy od prameňa pôvodcu nákazy k vnímavému jedincovi.
Dezinfekcia je proces, pri ktorom sa ničia choroboplodné zárodky, tie zapríčiňujú
mnohé infekčné ochorenia (salmonelóza, brušný týfus, hepatitída, TBC a iné).
Je preto dôležité, aby sa nezabúdalo ani na prevenciu. Pri dezinfekcii sa najskôr
vykonáva dôkladná mechanická očista priestoru, následne po nej vlastná dezinfekcia.

Dezinfekcia sa vykonáva:
1) preventívne - bežne alebo pri zvýšenom riziku vzniku nákazy.

2) represívne - tam, kde už došlo k nákaze a je potrebné likvidovať ohnisko nákazy.

Prečo vykonávať dezinfekciu?


- zabránite šíreniu patogénnych mikroorganizmov
- dôkladnou a profesionálne vykonanou dezinfekciou sa zníži riziko infekcie a
  prenosu ochorení
- pre niektoré prevádzky je to legislatívne stanovené

 
VAŠA OCHRANA PROTI ŠKODCOM A OBTIAŽNEMU HMYZU
 
 
 
Web Page Maker, create your own web pages.