Vítajte na stránke DDD služby  Dušan Ružička
VAŠA OCHRANA PROTI ŠKODCOM A OBTIAŽNEMU HMYZU
 
Naše  služby  poskytujeme  7 dní  v  týždni.  V  prípade  Vášho  záujmu   kontaktujte  nás  na  č.   0903 847 759
   IPM
   IPM ( Integrated Pest management ) v preklade - Integrovaný systém ochrany pred škodcami - je proces využívajúci kombináciu techník k potlačeniu škodcov, ktorý zahŕňa minimálne tieto prvky:
"        prehliadka,
"        identifikácia škodcu,
"        určenie prahu škodlivosti,
"        nápravné opatrenia a odporučenia,
"        zhodnotenie.
   IPM zahŕňa rôzne disciplíny a prístupy použiteľné pri potlačovaní škodcov a nespolieha sa len na biocidy.
   Pri určovaní prahu škodlivosti sa posudzujú určité hraničné limity, pri ktorých sa uskutočňujú nápravné opatrenia.
   Druhy prahov škodlivosti:
"          zdravotné a bezpečnostné prahy (pri živočíchoch schopných prenosu choroboplodných zárodkov sú prahy nižšie ako u neškodných živočíchoch)                     "          zákonné prahy (zákonom stanovená nezlučiteľnosť potravín a hmyzu, alebo hlodavcov )
"          prahy tolerancie živočíchov (tzv. hladina "estetickej škody", výrazne sa môže líšiť u mužov a žien, miesta výskytu:domácnosť, pracovisko a pod.)                     "          ekonomické prahy (škody spôsobované na objektoch, zariadeniach, skladovanom tovare, surovinác


     
 
Web Page Maker, create your own web pages.